Protectia datelor

 

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal

 

Pro Solutions (in continuare “Pro Solutions”) este un operator de cinematografe romanesc.  Firma detine brand-ul cinematografic Inspire Cinema, prezent in 2 orase din tara, Craiova si Alba Iulia. De asemenea, Pro Solutions este proprietarul si administratorul site-ului www.inspirecinema.ro.

 

Toate activitatile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal respecta principiile urmatoare:

 • sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent ("legalitate, corectitudine si transparenta")
 • sunt colectate in scopuri specificate, explicite si legitime si nu prelucrate in continuare intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitarea scopului")
 • sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care sunt procesate ("minimizarea datelor")
 • sunt exacte si, daca este necesar, actualizate ("exactitate");
 • sunt pastrate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate cat timp este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal ("limitare de stocare");
 • sunt prelucrate intr-un mod care sa asigure o securitate adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva procesarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, utilizând masuri tehnice sau organizatorice adecvate ("integritate si confidentialitate”).

 

Colectam date cu caracter personal in diverse modalitati si pe multiple canale, cum ar fi:

 • in format electronic prin e-mail, prin intermediul site-ului www.inspirecinema.ro, pe office@inspirecinema.ro;
 • pe aplicatia de mobil Inspire Cinema, disponibila in Google Play si App Store;
 • aplicatia de mobil Inspire Cinema, disponibila in Google Play si App Store, precum si website-ul  www.inspirecinema.ro comunica datele noilor conturilor de utilizator catre sistemul central de ticketing al Inspire Cinema prin intermediul https://api.inspirecinema.ro.
 • prin intermediul site-ului www.cinemagia.ro, la achizitia de bilete online;
 • prin canalele de comunicare asociate aplicatiilor social media Facebook, Twitter, Google +, Youtube etc.;
 • prin cereri de locuri de munca adresate Pro Solutions prin e-mail sau depuse in locatiile noastre;
 • in timpul interactiunilor noastre cu clientii, furnizorii si colaboratorii nostri.

 

In situatia in care ati facut sau doriti sa create un cont de client in vederea efectuarii unei rezervari pe site sau pe aplicatia de mobil, Pro Solutions colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, oras. Sau datele publice furnizate de Facebook, daca doriti logarea prin reteaua de socializare. Aplicatia de mobil Inspire Cinema disponibila in Google Play sau App Store, precum si website-ul www.inspirecinema.ro transmit datele colectate pentru crearea contului, catre sistemul central de ticketing al Inspire Cinema prin intermediul https://api.inspirecinema.ro.

In situatia in care ati cumparat sau doriti sa achizitionati bilete online pe site-ul www.inspirecinema.ro si/sau www.cinemagia.ro, sau pe aplicatia de mobil, Pro Solutions, LibraPay si Cinemagia.ro colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, suma incasata, cont bancar, locatie cinematograf, puncte fidelitate acumulate.

In situatia in care beneficiati sau doriti sa dispuneti de cardul de fidelitate gratuit, Pro Solutions colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, telefon, data nasterii, oras, judet, e-mail, telefon, semnatura.

In situatia in care ati trimis un mesaj prin intermediul site-ului www.inspirecinema.ro sau direct pe e-mail office@inspirecinema.ro sau doriti sa adresati o intrebare, sa vi se ofere consultanta, confirmarea rezervarii/biletelor achizitionate, sau cereri oferte si servicii diverse Pro Solutions colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, locatie cinematograf.

In situatia in care colaborati sau doriti furnizarea anumitor servicii (spoturi publicitare, inchiriere sali, achizitii vouchere etc) de catre persoane fizice, Pro Solutions colecteaza urmatoarele date: nume, prenume, adresa, oras, judet, e-mail, telefon, serie buletin, semnatura.

In situatia in care participate la concursurile desfasurate periodic pe site www.inspirecinema.ro si pe pagina de Facebook Inspire Cinema, Pro Solutions colecteaza urmatoarele date: nume, prenume asociat contului de Facebook, locatie cinematograf. In cazul inca care acesta este un pseudonim/prescurtare, doar in caz de castig este solicitat numele real / complet in vederea identificarii si acordarii premiului castigatorului de drept.

 

Scopurile procesarii datelor cu caracter personal sunt:

 • onorarea rezervarilor efectuate de catre client;
 • eliberarea si validarea biletelor achizitionate;
 • acordarea de puncte de fidelitate si gratuitatile in baza punctelor accumulate de fiecare client;
 • semnatura privind acordul dvs cu termenii si conditiile la care se supune programul de fidelitate;
 • trimiterea ofertelor de publicitate solicitate si alte servicii similare, oferirea de consultanta;
 • solutionarea eventualelor probleme in prestarea serviciului solicitat;
 • incheierea de contracte, facturare, prestarea serviciilor;
 • alegerea castigatorilor dintre participantii la concurs;
 • monitorizarea video in vederea asigurarii si interventiei in caz de forta majora, in siguranta clientilor in incinta cinematografului.

 

In masura in care ati candidat sau intentionati sa candidati la unul din posturile aflate in recrutare, publicate de catre Pro Solutions pe diverse canale, in mod uzual colectam urmatoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Informatiile continute in CV-ul dvs., respectiv CV-ul in sine;
 • Fotografie (in masura in care o includeti nesolicitat in CV-ul transmis);
 • Istoricul locurilor de munca si al educatiei formale;
 • Competente profesionale, abilitati;
 • Data de nastere, varsta;
 • Sex (barbat/femeie);
 • Cetatenie si capacitatea de desfasurare a unei munci remunerate pe teritoriul Romaniei;
 • Informatii furnizate in timpul interviurilor care pot contine experiente, performante proprii, date referitoare la istoricul personal etc.
 • Informatiile furnizate prin referinte;
 • Informatii pe care le furnizati cu privire la interesele de cariera si alte informatii despre calificarile dvs. pentru angajare;
 • Date despre starea de sanatate (de exemplu, in scopul indeplinirii obligatiilor legale la angajare).

 

Ne furnizati aceste date in mod voluntar in cadrul rezervarilor, achizitiilor, a solicitarilor diverse sau in cadrul unui proces de recrutare in care intrati din proprie vointa. De asemenea, dumneavoastra in calitate de client sau candidat la un post de angajare publicat de Pro Solutions, determinati complexitatea informatiilor furnizate. De asemenea, in masura in care nu sunt furnizate informatii sau sunt furnizate eronat / incomplet, acestea pot afecta capacitatea noastra de a presta serviciile solicitate sau de a considera o persoana fizica intr-un proces de recrutare / angajare. In plus, este obligatorie furnizarea de date cu caracter personal corecte si dovezi ale acestor date. In cazul in care aceste conditii nu se respecta la contractele de munca, acestea sunt considerate nule.

 

Pro Solutions nu divulga sau transfera datele cu caracter personal ale persoanelor fizice catre terti situati in afara EEA (Spatiului Economic European).

Pro Solutions se angajeaza sa respecte cerintele Regulamentului European 2016/679/UE (“RGDP”) si a drepturilor persoanelor fizice, respectiv:

 • Dreptul de acces - dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare - corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii - dreptul exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automat - in acest sens Pro Solutions nu utilizeaza aplicatii informatice, algoritmi, inteligenta artificiala sau automatizari pentru a lua decizii care produc efecte asupra persoanelor fizice.

Pentru a va exercita drepturile va rugam sa transmiteti cererea dvs. catre office@inspirecinema.ro

Pro Solutions a implementat proceduri organizatorice si tehnice de securitate pentru a asigura confidentialitatea, transparenta, integritatea si disponibilitatea datelor cu caracter personal si pentru a respecta cerintele Regulamentului European 2016/679/UE.

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate de Pro Solutions, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

 

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336

Bucuresti, Romania

Telefon:               +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:                       +40.318.059.602

Email:                   anspdcp@dataprotection.ro

Website:              www.dataprotection.ro

 

Prezenta Nota de Informare poate suferi actualizari fara vreo notificare prealabila. Va invitam sa consultati periodic aceasta sectiune pentru o informare la zi cu privire la tipurile de date cu caracter personal care sunt procesate de Pro Solutions, respectiv modul in care acestea sunt utilizate.